Aluesuunnittelusta ja aluekehityksestä ja/tai alueellisesta yhteekuluuluvuudesta vastaavat ministerit ovat Saksassa 1.12.2020 hyväksyneet uuden Alueellisen agendan 2030.

Alueellisessa agendassa esitetään toimintalähtöiset puitteet Euroopan alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi.

3. Kaikki ovat tervetulleita toteuttamaan Alueellista agendaa omassa maassaan sekä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla että yhteistyössä muiden maiden kanssa.

Alueellinen Agenda 2030
Alueellinen Agenda 2030
Yhteenveto TA2030
Yhteenveto TA2030
Overview of six Pilot Actions
Overview of the Pilot Actions
Atlas for the Territorial Agenda 2030 (external website)
Atlas for the TA2030 (external site)

Kasvava eriarvoisuus alueiden ja ihmisten välillä sekä kestämättömät kehityskulut ovat saavuttaneet Euroopassa kriittisen tason.

Kaikilla maantieteellisillä ja hallinnon tasoilla tarvitaan enemmän yhteisiä toimia, jotta Euroopassa voidaan varmistaa myönteiset tulevaisuudennäkymät kaikille ihmisille, yhteisöille ja alueille.

On aika ymmärtää ja tunnistaa paremmin alakohtaisten politiikkojen alueellisia vaikutuksia ja kiinnittää niihin riittävää huomiota.

Know more

Alueellisella agendalla 2030 pyritään edistämään kestävää kehitystä ja säilyttämään Eurooppa yhtenäisenä.

Alueellisessa agendassa korostetaan strategisen aluesuunnittelun merkitystä ja annetaan suuntaa sille. Siinä kehotetaan vahvistamaan alakohtaisten politiikkojen alueellista ulottuvuutta kaikilla hallintotasoilla.

Alueellisella agendalla pyritään edistämään kaikkien alueiden osallistavaa ja kestävää tulevaisuutta ja auttamaan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa Euroopassa.

Know more

Alueellisessa agendassa 2030 esitettyjen painopisteiden toteuttamiseksi tarvitaan sitoutuneiden toimijoiden osallistumista.

Vain näin Alueellisen agendan painopisteet voidaan toteuttaa käytännössä ja alueellista eriarvoisuutta ja hiili- ja ilmastoneutraaliin talouteen siirtymistä koskevat haasteet ratkaista asianmukaisesti.

Kaikkia keskeisiä toimijoita pyydetään toteuttamaan Alueellista agendaa oman toimivaltansa puitteissa.

Know more

Alueellisen agendan 2030 täytäntöönpanemiseksi voidaan toteuttaa toimia kaikilla hallintotasoilla, ja nämä toimet voivat vaihdella sekä luonteeltaan että painopisteiltään.

Pilottitoimilla demonstroidaan, testataan ja kehitetään käytäntöjä, joilla edistetään Alueellisen agendan painopisteitä. Niiden tarkoituksena on innostaa toteuttamaan yhteisiä toimia kaikkialla Euroopassa.

Kaikkia kannustetaan seuraamaan näitä toimia, etsimään niistä innoitusta ja ehdottamaan itse uusia toimia.

Know more

Latest News & Articles
2024-03-06 New Pilot Action: Circular Rural Regions by The German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB) and the German Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (BBSR)
Media Assets Library
EN

By using our website, you are consenting our Privacy Policy, which includes cookies to provide you a better experience. Ok