Pe 1 decembrie 2020, în Germania, miniștrii responsabili de amenajarea teritoriului, dezvoltare teritorială și / sau coeziune teritorială au aprobat Agenda Teritorială 2030.

Agenda Teritorială 2030 oferă un cadru de acțiune pentru promovarea coeziunii teritoriale în Europa.

Este încurajată utilizarea Agendei Teritoriale de către toți factorii interesați la nivel național, regional și local.

Agendei Teritoriale 2030
Agenda Teritorială 2030
Rezumat TA2030
Rezumat TA2030
Overview of six Pilot Actions
Descrierea acțiunilor pilot
Atlasul pentru TA2030
Atlasul pentru TA2030

În Europa inegalitățile din ce în ce mai accentuate între teritorii și între oameni, precum și evoluțiile fără un caracter durabil au atins un nivel critic.

Este necesară o acțiune concertată sporită la toate nivelurile geografice și de guvernanță pentru a asigura perspective de viitor, pozitive pentru toți oamenii, comunitățile și teritoriile din Europa.

Este timpul să înțelegem mai bine și să abordăm în mod adecvat impactul teritorial al politicilor sectoriale.

Know more

Agenda teritorială 2030 urmărește să contribuie la dezvoltarea durabilă și la menținerea Europei unite.

Agenda teritorială subliniază importanța și oferă orientare pentru planificarea strategică a teritoriului și solicită consolidarea dimensiunii teritoriale a politicilor sectoriale la toate nivelurile de guvernanță.

Acesta urmărește să promoveze un viitor incluziv și sustenabil pentru toate teritoriile și să contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Europa.

Know more

Prioritățile enunțate în Agenda teritorială 2030 trebuie să fie susținute de acțiunile actorilor implicați.

Abia atunci prioritățile și preocupările Agendei teritoriale cu privire la inegalitățile spațiale și la tranziția către o economie neutră din punct de vedere al carbonului / climatului pot fi abordate în mod adecvat.

Fiecare actor cheie este rugat să implementeze Agenda Teritorială conform competențelor sale.

Know more

Acțiunile prin care Agenda Teritorială 2030 poate fi pusă în practică pot fi realizate la orice nivel de guvernanță și pot varia ca scop și tip de intervenție.

Pentru a inspira acțiunile comune la nivel european, proiectele pilot demonstrează, testează și dezvoltă practici care contribuie la atingerea priorităților Agendei Teritoriale.

Toată lumea este încurajată să urmeze îndeaproape aceste acțiuni, să se inspire și să ofere propuneri pentru noi acțiuni.

Know more

Latest News & Articles
2024-03-06 New Pilot Action: Circular Rural Regions by The German Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB) and the German Federal Institute for Research on Building, Urban Affairs and Spatial Development (BBSR)
Media Assets Library
EN

By using our website, you are consenting our Privacy Policy, which includes cookies to provide you a better experience. Ok