1. prosinca 2020., u Njemačkoj, ministri nadležni za prostorno planiranje, teritorijalni razvoj i/ili teritorijalnu koheziju usvojili su Teritorijalnu Agendu 2030.

Teritorijalna Agenda sadrži okvir za djelovanje u cilju promicanja teritorijalne kohezije u Europi.

Svi mogu primjenjivati Teritorijalnu Agendu u svojim državama na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te u suradnji s drugim državama.

Teritorijalna Agenda 2030
Teritorijalna Agenda 2030
Sažetak TA2030
Sažetak TA2030
Overview of six Pilot Actions
Pregled pilot aktivnosti
Atlas Teritorijalne Agende 2030
Atlas Teritorijalne Agende 2030

Sve veće nejednakosti među mjestima i među ljudima te neodrživi razvoj u Europi dosegnuli su kritičnu razinu.

Konkretnije usklađeno djelovanje potrebno je na svim geografskim i upravljačkim razinama kako bi izgledi za budućnost svih ljudi, zajednica i mjesta u Europi bili pozitivni.

Vrijeme je za bolje razumijevanje i odgovarajuće razmatranje teritorijalnih učinaka sektorskih politika.

Know more

Teritorijalna Agenda 2030 nastoji pridonijeti održivom razvoju i održavanju europskog zajedništva.

Teritorijalna Agenda naglašava važnost i pruža smjer strateškog prostornog planiranja te se poziva na jačanje teritorijalne dimenzije sektorskih politika na svim razinama upravljanja.

Usmjerena je na promicanje uključive i održive budućnosti za sva mjesta te postizanje ciljeva održivog razvoja u Europi.

Know more

Predani dionici trebali bi djelovanjem podržati prioritete navedene u Teritorijalnoj Agendi 2030.

Tek će se tada moći na odgovarajući način razmotriti prioriteti i zabrinutosti izraženi u Teritorijalnoj Agendi koji se odnose na prostorne nejednakosti i tranziciju prema ugljično i klimatski neutralnom gospodarstvu.

Svi ključni dionici pozvani su na provođenje Teritorijalne Agende u okviru svojih nadležnosti.

Know more

Mjere za realizaciju Teritorijalne Agende mogu se provesti na svim razinama upravljanja i razlikovati po značajkama i području djelovanja.

Kako bi se potaknulo zajedničko djelovanje u cijeloj Europi, u okviru pilot aktivnosti dokazuju se, ispituju i razvijaju prakse koje pridonose ostvarivanju prioriteta Teritorijalne Agende.

Svakog se potiče da pažljivo prati navedene aktivnosti, u njima pronađe nadahnuće i ponudi prijedloge novih aktivnosti.

Know more

Latest News & Articles
Media Assets Library
EN

By using our website, you are consenting our Privacy Policy, which includes cookies to provide you a better experience. Ok