1. detsembril 2020, Saksamaal, leppisid ruumilise planeerimise, territoriaalse arengu ja ühtekuuluvuse eest vastutavad ministrid kokku Territoriaalses tegevuskavas 2030.

Territoriaalne tegevuskava 2030 näeb ette tegevusraamistiku Euroopa territoriaalse ühtekuuluvuse edendamiseks.

Kõik on teretulnud kasutama TA2030 riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil ning samuti koostöös teiste riikidega.

Territoriaalse Tegevuskava 2030
Territoriaalne tegevuskava 2030
Kokkuvõte TA2030
TA2030 lühikokkuvõte
Overview of six Pilot Actions
ülevaade piloottegevustest
Territoriaalse tegevuskava 2030 atlas

Kasvav ebavõrdsus piirkondade ja inimeste vahel ning jätkusuutmatu areng on Euroopas jõudnud kriitilise piirini.

On vaja tõhusat ja koordineeritud tegevust kõikidel territoriaalsetel ja valitsemistasanditel, et tagada positiivsed tulevikuväljavaated kõigile Euroopa inimestele, kogukondadele ja piirkondadele.

On aeg paremini mõista ja suunata valdkonnapoliitikate territoriaalseid mõjusid.

Know more

Territoriaalses tegevuskavas 2030 põhieesmärk on aidata kaasa säästvale ja ühtsele Euroopa arengule.

Territoriaalne tegevuskava 2030 rõhutab strateegilise ruumilise planeerimise tähtsust, annab sellele suuniseid ning kutsub üles tugevdama valdkonnapoliitikate territoriaalset mõõdet kõigil valitsemistasanditel.

Territoriaalne tegevuskava 2030 otsib võimalusi edendada kaasavat ja kestlikku tulevikku kõikides piirkondades ning aidata kaasa säästva arengu eesmärkide saavutamisele Euroopas.

Know more

Territoriaalne tegevuskava 2030 eesmärkide saavutamine nõuab kõigi seotud asjaosaliste pühendunud tegevust.

Ainult nii saab Territoriaalne tegevuskava 2030 prioriteete ja sihte ruumilise ebavõrdsuse ning süsiniku-/kliimaneutraalsele majandusele üleminekul sihipäraselt suunata.

On väga tähtis, et kõik võtmeosalised rakendaksid Territoriaalset tegevuskava 2030 oma tavapäraste volituste ja ülesannete elluviimisel

Know more

Territoriaalse tegevuskava 2030 elluviimise tegevusi saab kasutada mistahes valitsemistasandil ning need võivad olla erineva iseloomuga ja ulatusega.

Et motiveerida ja hoogustada Territoriaalse tegevuskava 2030 ühist elluviimist üle Euroopa on kutsutud ellu selle piloottegevused, mida ühiselt edasi arendatakse ja testitakse aitamaks saavutada Territoriaalse Tegevuskava eesmärke.

Julgustame kõiki osapooli neid tegevusi tähelepanelikult jälgima, nendest inspiratsiooni ammutama ning tegema ka ettepanekuid uuteks Territoriaalse Tegevuskava ühistegevusteks.

Know more

Latest News & Articles
Media Assets Library
EN

By using our website, you are consenting our Privacy Policy, which includes cookies to provide you a better experience. Ok