1. decembra 2020 so se ministri, pristojni za prostorsko načrtovanje, prostorski razvoj in/ali teritorialno kohezijo v Nemčiji dogovorili o Teritorialni agendi Evropske unije 2030.

Teritorialna agenda zagotavlja v ukrepe usmerjen okvir za spodbujanje teritorialne kohezije v Evropi: prihodnost za vse kraje.

Vsak je dobrodošel, da v svoji državi izvaja Teritorialno agendo na nacionalni,
regionalni in lokalni ravni ter v sodelovanju z drugimi državami.

Teritorialna agenda 2030
Teritorialna agenda 2030
Povzetek TA2030
Povzetek TA2030
Overview of six Pilot Actions
Pregled pilotnih aktivnosti
Atlas za Teritorialno agendo 2030

V Evropi so vse večje neenakosti med kraji in med ljudmi ter netrajnostni razvoj dosegli kritično raven.

Za zagotovitev pozitivnih obetov za prihodnost za vse ljudi, skupnosti in kraje v Evropi je potrebno okrepljeno in usklajeno ukrepanje na vseh geografskih ravneh in ravneh upravljanja.

Čas je za boljše razumevanje in ustrezno obravnavanje
prostorskih učinkov sektorskih politik.

Know more

Cilj Teritorialne agende 2030 je prispevati k trajnostnemu razvoju in ohranjanju povezane Evrope.

Teritorialna agenda poudarja pomen strateškega prostorskega načrtovanja in določa njegovo usmeritev ter poziva h krepitvi prostorske razsežnosti sektorskih politik na vseh ravneh upravljanja.

Namen agende je spodbujati vključujočo in trajnostno prihodnost za vse
kraje ter prispevati k doseganju ciljev trajnostnega razvoja v Evropi.

Know more

Prednostne naloge, določene v Teritorialni agendi 2030, morajo biti podprte z ukrepi predanih akterjev.

Šele takrat se lahko ustrezno obravnavajo prednostne naloge Teritorialne agende ter pomisleki glede prostorskih neenakosti in prehoda na ogljično/podnebno nevtralno gospodarstvo.

Vsi ključni akterji so pozvani, da Teritorialno agendo
izvajajo v okviru svojega rednega mandata.

Know more

Ukrepi za uresničevanje Teritorialne agende 2030 se lahko sprejmejo na kateri koli ravni upravljanja ter se lahko razlikujejo po naravi in usmerjenosti.

Za spodbuditev skupnih ukrepov po vsej Evropi, se s pilotnimi ukrepi prikažejo, preizkušajo in razvijajo prakse, ki prispevajo k doseganju prednostnih nalog Teritorialne agende 2030.

Vsi so vabljeni, da te ukrepe pozorno spremljajo,
se po njih zgledujejo in predlagajo nove ukrepe.

Know more

Latest News & Articles
Media Assets Library
EN

By using our website, you are consenting our Privacy Policy, which includes cookies to provide you a better experience. Ok